ONSITE
10-19 NOV 2023
ONLINE
15-28 JAN 2024

Accessibility

Outreach

Inclusion at l'Alternativa 
In collaboration with
El Meu Primer Festival
Catalunya Film Festivals CFF
Associació Inclús
With funding from
Generalitat Departament de Cultura