18 NOV. - 4 DES. 2022
PRESENCIAL + ONLINE

Itineraris temàtics

Programació


Arxiu com a material cinematogràfic i com a revisió de la nostra memòria i present

Art i literatura

Família i identitat

El cinema dins del cinema

Medi ambient i capitalisme: arrels i nous urbanites

Migracions i colonialismes

Dones: desigualtats i lluites

Dones: identitat i llibertat

Personatges que no admeten judicis fàcils

Política: censures, independències, dissidències, guerres

Religió, fe, creences en el més enllà