Cinema Pendent

Convocatòries de projectes

Cinema Pendent 2024

L’Alternativa PRO obre convocatòries de projectes per als programes de la 12a edició de Cinema Pendent.

Cinema Pendent és l’espai que l’Alternativa PRO dedica des de 2013 a impulsar el desenvolupament de projectes i a ampliar les possibilitats del sector cinematogràfic i audiovisual de producció independent. Comença en el marc del Festival de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa, aprofitant el potencial del certamen com a plataforma per donar visibilitat a projectes originals i arriscats.

Amb el propòsit d’augmentar i afavorir la creació, la producció i la distribució del sector, s’organitzen un seguit de programes i activitats concretes per als diferents projectes seleccionats, amb el focus posat a fomentar la seva capacitat creativa i les vies ideals per a la seva consecució i circulació.


Bases generals dels programes de Cinema Pendent

 • Les convocatòries estan dirigides a directors/es, productors/es i guionistes.
 • Es podran actualitzar els dossiers i el material audiovisual fins al 20 de juliol de 2024, sempre que s’assenyalin els canvis. Els arxius que s’enviïn no podran pesar més de 10 MB. S’accepten enllaços. Es rebran a [email protected].
 • Tots els projectes seleccionats a Cinema Pendent obtindran una acreditació professional que els donarà accés a les activitats de l’Alternativa PRO i a projeccions del festival.
 • L’organització confirmarà als sol·licitants la presentació dels seus projectes mitjançant un missatge automàtic amb les dades de la inscripció.
 • L’organització podrà demanar que s’ampliï la informació durant el procés d’avaluació dels projectes. Aquesta comunicació es farà des de [email protected] i s’enviarà a l’adreça d’email que consti a l’apartat de contacte.
 • El comitè de selecció estarà format per professionals nacionals i internacionals i coordinat per la persona responsable de l’Alternativa PRO.
 • El/la sol·licitant haurà d’escollir una de les convocatòries a l’hora d’inscriure el projecte. Si el comitè considera oportuna la seva participació en un altre dels programes de Cinema Pendent, contactarà amb el/la sol·licitant abans de prendre una decisió final.


Termes i condicions

 • En el moment d’inscriure un projecte, s’estan acceptant els termes i condicions de les bases de la convocatòria.
 • La persona que inscriu el projecte declara estar en possessió dels drets del projecte i manifesta que el contingut de l’obra respecta la legislació vigent i no perjudica obres protegides ni el dret a l’honor, la intimitat i la imatge de tercers.
 • La documentació i la inscripció es poden presentar en català, castellà i anglès. Si el projecte és preseleccionat, sol·licitarem que s’ampliï o s’actualitzi la informació en anglès o castellà.
 • Els/les participants dels projectes seleccionats s’hauran de poder comunicar en anglès i en català o castellà.
 • No hi ha una limitació quant a la quantitat de projectes que es poden presentar, però cal tramitar una inscripció per cada projecte.
 • Els projectes podran haver participat en altres laboratoris, residències o fòrums de coproducció.
 • S’accepten projectes presentats a convocatòries anteriors de Cinema Pendent si se’n justifica l’evolució.
 • Només s’admetran projectes presentats a través del formulari d’inscripció i en les dates en què les convocatòries romanguin obertes.
 • No s’admetran projectes estrenats o amb data d’estrena prevista.
 • Totes les còpies dels projectes seleccionats hauran d’incloure en els seus crèdits, un cop finalitzada la producció, el logo de participació a les activitats de Cinema Pendent 2024. També caldrà que s’hi esmentin els premis que se’ls hagin atorgat. L’organització posarà a disposició dels projectes seleccionats arxius digitals dels logotips.
 • Serà condició indispensable l’assistència del/la director/a, guionista o productor/a del projecte durant la trobada.
 • L’Alternativa PRO es reserva el dret de publicar al seu web i d’incloure en un dossier un resum del contingut dels projectes seleccionats. Els representants d’aquests projectes estan obligats a fer arribar la informació que se’ls sol·liciti en les dates que s’acordin per a l’elaboració del dossier.
 • No s’oferirà feedback dels projectes no seleccionats.
 • Caldrà abonar les de taxes d'inscripció per cada projecte que participi en la trobada; aquest import no es tornarà en cap cas.
 • La relació dels projectes seleccionats es publicarà a l'octubre del 2024. Al setembre del 2024 es concertaran entrevistes online amb els representants dels projectes preseleccionats per acabar de decidir la selecció.
 • Els/les participants dels projectes seleccionats es comprometen a col·laborar en la seva promoció a través de les diferents accions de comunicació que l’Alternativa vulgui portar a terme amb aquest fi (entrevistes en mitjans de comunicació, presència a xarxes socials, etc.).


Dates de les convocatòries

 • Laboratori de desenvolupament
  Projectes de llargmetratges de ficció o híbrids en desenvolupament
  Del 18 d’abril al 27 de juny

 • Curt i ras
  Projectes de curtmetratges
  Del 18 d’abril al 27 de juny

 • Mentoring Projects
  Projectes de llargmetratge de no-ficció experimental
  Del 18 d’abril al 27 de juny

 • EXTREMLAB
  Projectes de llargmetratges vinculats a escoles i universitats
  Del 30 d’abril al 4 de juliol

 • Mentoring Acció Cinema Pendent
  Projectes de llargmetratges i curtmetratges de caràcter social vinculats o amb necessitat de vinculació amb una ONG
  Del 30 d’abril al 4 de juliol

 • Projeccions WIP
  Projectes de llargmetratges en postproducció
  Del 30 d’abril al 4 de juliol


Es valorarà

 • Projectes que reflecteixin el risc artístic i la singularitat més enllà de la seva envergadura pressupostària.
 • L’originalitat de la seva història i del seu tractament narratiu.
 • L’adequació del pressupost i les fonts de finançament previstes o confirmades.
 • El fet que la persona creadora sigui jove i estigui iniciant una carrera incipient.
 • Les trajectòries professionals del/de la director/a, guionista o productor/a.
 • Si l’equip creatiu i tècnic compleix els estàndards de paritat de gènere.
 • Si el model de producció afavoreix la sostenibilitat.
 • Idiomes en què es pugui comunicar el/la director/a, guionista o productor/a.
 • La relació del projecte amb Catalunya i/o Extremadura, ja sigui per les localitzacions del rodatge, la coproducció o la participació de personal tècnic o artístic de la regió.
 • L’ús de les llengües cooficials.


Objetivos de Cinema Pendent

 • Professionalitzar les fases de desenvolupament de projectes audiovisuals a través de la innovació, la vertebració de xarxes, l’estímul i l’ajuda per arribar a públics potencials.
 • Facilitar l’intercanvi de coneixements i experiència entre participants i experts.
 • Promoure la innovació, la competitivitat, la cooperació, l’ús de tecnologies digitals, la sostenibilitat i l’accessibilitat dels projectes.
 • Potenciar el màrqueting, la promoció, la interacció amb públics i els nous models de distribució i explotació, i aprofitar les oportunitats de la digitalització des de les fases de creació i desenvolupament.
 • Afavorir la diversitat cultural i facilitar la incorporació de les noves generacions i del talent emergent.
 • Fomentar l’equilibri territorial entre el desenvolupament audiovisual cultural català i el de la resta de l’estat espanyol, en especial d’Extremadura.
 • Promoure oportunitats de creació, producció i distribució per al cinema emergent sobre la base de la igualtat de gènere i de generació.
 • Impulsar el desenvolupament de projectes audiovisuals innovadors proporcionant eines mitjançant formacions i trobades amb professionals (nous models de negoci, gestió de la propietat intel·lectual i capacitat per al finançament, eines fiscals, etc.).
 • Donar suport, acompanyar i tutoritzar projectes de caràcter autoral i experimental en la primera fase de desenvolupament de creadors i productors.
 • Ampliar les oportunitats de negoci internacional per al sector audiovisual i cinematogràfic independent nacional.
 • Potenciar el rol de l’Alternativa com a plataforma internacional de referència per a les relacions entre professionals del cinema independent.


Tractament de dades de caràcter personal | Drets d’imatge

Amb el finançament de
ICEC 2 de los 3 juntos
AC/E ACE (new)
Catalan Films 2022
Amb el suport de
CCCB
Novena Nube 2023
GAC 2023
Extrem Lab 2
Amb la col·laboració de
Antaviana Films (new)
Figtree (new)
Río Bravo Cinema Studio
Music Library (new)
Kinolux (new)
Welab
MECAS
REC (new)
Delta Cafés
Adega Mayor