11-17 NOV. 2019

Política de privacitat

La present política de privacitat regula el tractament de dades que realitza La Fàbrica de Cinema Alternatiu de Barcelona de les dades que pugui recollir en el seu portal web.


1. Identitat del responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu alternativa.cccb.org és:

La Fàbrica de Cinema Alternatiu de Barcelona (d’ara endavant, La Fàbrica)
CIF: G-60.234.903
Carrer de Montalegre núm. 5
08001 Barcelona


2. Finalitat dels tractaments de dades

Les dades que subministreu a La Fàbrica per diferents mitjans (formulari de contacte i butlletí) són tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de facilitar-vos el servei que ens sol·liciteu en cada cas.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades, que es duu a terme únicament i exclusivament si heu autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les vostres dades.

Tractament

Per a què farem servir les dades

Quant de temps conservarem les dades

Subscripcions al butlletí

Us remetrem informació sobre la programació de La Fàbrica. Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Destruirem les dades en un termini màxim de 6 mesos després de finalitzar el procés de selecció en cas de no ser seleccionat.

Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciteu no rebre les nostres comunicacions, i en aquell moment se suprimiran.

Podreu sol·licitar la supressió de les vostres dades en qualsevol moment, mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Formulari de contacte

Tractarem les vostres dades per contestar la vostra sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi donat resposta a la vostra sol·licitud i s’hagin dut a terme les accions que siguin adequades. Després se suprimiran, excepte si això implica responsabilitats per a La Fàbrica.

Facturació de serveis

En cas que contracteu algun servei subjecte a pagament, les vostres dades serviran exclusivament per a la seva facturació. Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Conservarem les vostres dades el temps necessari per a la facturació del servei contractat. Un cop feta aquesta facturació, conservarem la informació mínima necessària exigida per la legislació tributària.


Únicament es tractaran les dades que hagueu lliurat per a la finalitat de què se us va informar i que vàreu autoritzar. No es farà cap tractament de les vostres dades per part de tercers ni se cediran les dades a tercers, excepte si ho heu autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució dels serveis que ens heu demanat i heu autoritzat expressament.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les vostres dades.

L’usuari ens subministra les dades de manera voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que faciliti l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a La Fàbrica o a tercers. La Fàbrica es reserva el dret d’excloure dels serveis a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.


3. Els vostres drets en facilitar les dades

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les vostres dades.

Podeu:

  1. Accedir a les vostres dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem i fins i tot demanar que us les lliurem per portar-les a una altra companyia.
  2. Rectificar les vostres dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  3. Suprimir les vostres dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no se’n faci cap tractament, fora d’allò que la llei ens exigeixi conservar.
  4. Limitar el tractament: sol·licitar que les vostres dades siguin conservades per necessitats legals.
  5. Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no fem un ús concret de les vostres dades.
  6. Portabilitat de les dades: sol·licitar que us lliurem les dades en un format compatible per tal que el feu arribar a un tercer que us hagi d’oferir un servei.


Amb aquestes finalitats podeu adreçar un escrit indicant quin dret voleu exercir (accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat de les dades), amb una còpia del vostre DNI adjunta, a La Fàbrica, carrer de Montalegre núm. 5, 08001 Barcelona, o bé al correu electrònic [email protected]


4. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si voleu tenir més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme La Fàbrica us podeu posar en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic [email protected] o per correu postal: La Fàbrica de Cinema, carrer de Montalegre núm. 5, 08001 Barcelona


5. Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública catalana. Si considereu que La Fàbrica ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa, us hi podeu adreçar per tal d’interposar una reclamació.