16-29 NOV. 2020
Presencial + Online
Paral·leles

Magritte ou la leçon de choses

Presencial
Online
Sinopsi

En aquesta pel·lícula sobre la trajectòria artística de René Magritte, es posa en dubte la realitat objectiva i se subratlla el caràcter arbitrari de la relació entre un objecte, la seva imatge i el seu nom. Per a l’artista, l’evocació del misteri consisteix en imatges de coses familiars reunides o transformades de tal manera que ja no encaixen en les nostres idees, ingènues o sàvies. A partir d’aquesta definició, el pintor s’interroga sobre la visió en si mateixa. El món és extern i tot i així tan sols en tenim la representació en nosaltres. Qui sap si aquestes claus no facilitaran l’accés a l’univers poètic de l’artista.