18 - 24 novembre 2013
L'Alternativa Professionals (IFN) L'Alternativa Professionals (IFN) L'Alternativa Professionals (IFN) L'Alternativa Professionals (IFN)

L'Alternativa Professionals (IFN)

Convocatòria: assessorament de projectes

En finalitzar l'espai de debat de la jornada Les coproduccions com a clau de la producció de cinema independent, i a partir d'una convocatòria i d'una selecció prèvies de projectes, es concertaran sessions d'assessorament individual o col·lectiu (segons les característiques i les necessitats dels projectes) amb professionals convidats a participar en la jornada.

Objectius

 1. Promoure oportunitats de producció i distribució per al cinema emergent.
 2. Impulsar el desenvolupament de projectes audiovisuals innovadors a través de la trobada entre professionals.
 3. Ampliar les oportunitats de negoci per al sector audiovisual independent català a altres indrets del món.
 4. Potenciar el rol del festival l'Alternativa com a plataforma internacional de referència per a les relacions entre professionals del cinema independent.

Condicions generals de participació

 1. Ser resident o tenir domicili fiscal a Catalunya o voler dur a terme un projecte en aquest territori.
 2. Presentar el projecte amb les característiques que s'indiquen en l'apartat Documentació requerida.
 3. Els projectes podran presentar-se en català, castellà o anglès. Tanmateix, es requerirà a cada projecte seleccionat una posterior ampliació redactada en anglès: aquesta serà la llengua comuna dels experts convidats;
 4. Per participar en la trobada no s'ha d'abonar cap mena de taxa.
 5. Un cop seleccionat el projecte, serà necessària la presència del director i/o productor del projecte durant la trobada.
 6. El festival sol·licitarà a les productores dels projectes seleccionats, una vegada finalitzada la seva producció, que incloguin en els seus crèdits l'especificació: "[Títol] ha participat en la trobada de l'Alternativa Professionals (IFN) del Festival de Cinema Independent de Barcelona, l'Alternativa."

Criteris de valoració

 1. Projectes que reflecteixin amb força el risc artístic i la singularitat més enllà de la seva envergadura pressupostària.
 2. Projectes que destaquin per l'originalitat del seu tema i del seu tractament.
 3. Projectes en preproducció.
 4. Projectes en procés d'escriptura.
 5. Projectes en postproducció.
 6. La possibilitat de fonts de finançament.
 7. La trajectòria professional del director i/o productor.
 8. Idiomes en què pugui comunicar el director i/o productor.

Documentació requerida

 1. Títol del projecte.
 2. Nom i cognoms del director i/o productor.
 3. Sinopsi o descripció del projecte. Caldrà que inclogui notes sobre el projecte en general (màx. 10 línies).
 4. Estat del projecte.
 5. Currículum del director i/o productor que presenta el projecte (màx. 10 línies).
 6. Si hi ha possibilitat de veure'n imatges, incloeu un enllaç o un arxiu (màx. 1Mb).

Terminis de la convocatòria

 1. De l'10 de juliol a l'1 d'setembre de 2013.

Contacte

 1. Remeteu els projectes a Patricia Sánchez (convocatòria tancat).
 
pujar ^