Fitxa Film

Pantall Hall - proposa Propone

Violeta, la pescadora del mar negro (Violeta, la pescadora del mar negre)
Marc Riba i Anna Solanas
Espanya, 2006
MiniDV PAL (35mm/fotografia digital). 9min. Color


Dissabte 17
24:00h
Pantalla Hall CCCB

Sinopsis: A la Violeta li agrada pescar en el més obscur i profund del mar.