PANTALLA HALL

Pantalla Hall l'Alternativa

La Pantalla Hall es presenta com un espai de programació on s'intercalaran projeccions de films amb les respectives presentacions dels cineastes, distribuïdors o programadors.

La principal intenció de l'actual edició és reservar aquest espai de programació a curtmetratges, animacions, ficcions, documentals programats segons la seva temàtica, així com a l'aportació creativa, l'exploració de tècniques, les retrospectives d'una zona geogràfica concreta... sempre donant visibilitat a autors/es i treballs exclosos del cinema comercial.

La Pantalla Hall oferirà quatre hores d'intensa programació diària gratuïta. És aquest un espai dedicat a l'experimentació de la programació i de contextos, un lloc que recolza i promou la barreja d'ambients i que, sobretot, consolida la idea de festival com a espai de celebració.