Fitxa Film

Secciones Paralelas - Escoles de cine del mon

Bowman
David Jiménez, Josep Lluís Marín, Rubén Molina, Albert Solà
Espanya, 2006
miniDV (Video). 15min. Mixta


Dimecres 21
11:00h
Audiorio CCCB

Escola: EMAV ([email protected]) 933100300