Fitxa Film

Secciones Paralelas - Escoles de cine del mon

Inshallah
Julian Hetzel, Robert Rauchfuss
Alemanya, 2005
MiniDV PAL (Video). 5min. Color


Dissabte 17
20:45h
Pantalla Hall CCCB

Escola: Bauhaus-Universitšt Wiemar ([email protected]) +49.3643583377