14-20 novembre 2016
L'Alternativa 2016 - Patrocinadors