PRESENCIAL
10-19 NOV. 2023
ONLINE
15-28 GEN. 2024

Cinema Pendent. Convocatòria

L'onzena edició de Cinema Pendent - l’Alternativa Pro començarà al CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) entre el 10 i el 19 de novembre de 2023.

Cinema Pendent és el conjunt d’activitats que tenen lloc dins de la secció de l’Alternativa Pro amb l’objectiu de donar suport i impulsar el desenvolupament de projectes audiovisuals i cinematogràfics de producció independent. Se celebra en el marc del Festival de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa, aprofitant la potencialitat del certamen com a plataforma per donar visibilitat a projectes originals i arriscats, a fi d’ampliar i fomentar la creació, la producció i la distribució del sector audiovisual.

Amb aquest propòsit s’organitzen un seguit d’activitats concretes per als diferents projectes, posant el focus a fomentar-ne el potencial creatiu i les vies ideals per a la seva consecució i circulació. Aquesta tasca es porta a terme amb tallers de desenvolupament, amb formació en la comunicació i exposició dels projectes davant de representants de la indústria i amb reunions prèviament acordades amb creatius, productors, agents de venda i programadors.

Tots els projectes seleccionats opten als premis de Cinema Pendent

Tots els projectes rebuts opten a ser escollits per formar part dels programes d’activitats de Cinema Pendent i és el comitè de selecció que decideix on cada projecte ha de participar.


Programa d’activitats dirigides als projectes seleccionats de la convocatòria de Cinema Pendent

Mentoring Projects
Directors/es, guionistes i productors/es de cinc projectes de llargmetratges de documental o híbrids en fase d’escriptura seran seleccionats per participar en un programa de suport d’un any de durada. Aquest programa consistirà en sessions col·lectives amb professionals del sector que s’involucraran en el procés artístic fins a les fases prèvies a la producció. Durant un any, els participants hauran de treballar en els seus projectes, donant i rebent impressions tant dels seus companys/es com dels experts contractats. Les activitats previstes emmarquen l’acompanyament en l’escriptura de guió, la presentació de dossier, les estratègies de finançament, la redacció d’acords i contractes, les vies de distribució i el disseny d’audiències. Les reunions seran mensuals i començaran presencialment durant l’Alternativa, però tindran continuïtat en línia per mitjà de sessions col·lectives i individuals.

Consultar Mentoring Projects 2022


Laboratori de desenvolupament de projectes
Directors/es, guionistes i productors/es de quatre projectes de llargmetratge de ficció o híbrid en fase de desenvolupament són seleccionats per participar en aquest laboratori de quatre dies de durada. S’hi treballa entorn dels quatre projectes tenint-ne en compte el concepte, l’estructura, el desenvolupament narratiu i l’estil cinematogràfic. El laboratori utilitza metodologies basades en la interacció entre els participants, amb l’objectiu que autors i productors tinguin una millor comprensió del seu propi projecte i un pla de treball per al seu desenvolupament posterior.

Consultar el Laboratori de desenvolupament de projectes 2022


Projeccions WIP
Se seleccionen quatre projectes en fase de muntatge per ser presentats pels seus autors/es i productors/es, i es mostren 10/12 minuts de cadascun. Aquest visionat és obert a tots els professionals acreditats durant el festival. Es fa una crida i es convida especialment a programadors de festivals, exhibidors, productores, distribuïdores, agents de venda i representants de fons cinematogràfics tant locals com internacionals.

Consultar les Projeccions WIP 2022


Extremlab
Se seleccionen sis projectes d’estudiants o d’acabats de graduar amb l’objectiu de potenciar-ne el desenvolupament i impulsar la carrera cinematogràfica dels seus creadors/es. Inclou la participació a les activitats de l’Alternativa Pro, a reunions concertades de Cinema Pendent i un període de residència a l’Extremlab de Badajoz entre el 16 i el 29 de febrer de 2024, on es portarà a terme una sèrie intensiva de tallers i tutories presencials, amb el posterior seguiment en línia. Es fomentarà la col·laboració entre creadors, productores, finançadors i audiències a través d’oportunitats de treball i training en xarxa, reunions one-to-one i sessions de desenvolupament professional organitzades per la productora cinematogràfica Novena Nube. L’objectiu és proporcionar el coneixement, les xarxes i la confiança perquè la carrera dels participants sigui creativa i de producció responsable i sostenible. Aquesta experiència ofereix una ocasió única perquè els joves contactin amb experts de la indústria, així com lliçons indispensables d’artesania fílmica perquè explorin i realitzin els seus projectes al complet.

Consultar l’Extremlab 2022


X Pitching Forum del GAC
Se seleccionarà un projecte de llargmetratge perquè rebi formació sobre com fer un pitch amb el qual participar en el X Pitching Forum del GAC, Guionistes Associats de Catalunya, que se celebrarà en el marc de l’Alternativa Pro. L’objectiu d’aquesta presentació és establir un vincle directe entre els agents de l’audiovisual per facilitar el posicionament, el desenvolupament i la producció de projectes.

Consultar el IX Pitching Forum del GAC de 2022


Mentoring Acció Cinema
Se seleccionaran dos projectes de temàtica social que requereixin treballar amb (o des de) entitats de cooperació internacional per guiar-los en els processos de col·laboració i producció d’obres amb aquesta característica. Una iniciativa d’Acció Cinema impulsada per Catalunya Film Festivals, en col·laboració amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Departament de Cultura, que promou l’audiovisual com a eina de construcció d’una ciutadania formada, crítica i mobilitzada per un món més just.

Consultar Mentoring Acció Cinema 2022


Jornada Professional Cinema de Terror Molins
Se seleccionarà un projecte de llargmetratge perquè participi en les Jornades Professionals del Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei. Unes jornades que es plantegen com un punt de trobada entre cineastes emergents del gènere de terror i fantàstic i la indústria cinematogràfica. Inclouen dinàmiques de networking, xerrades, tallers i pitching de projectes amb l’objectiu d’oferir a les noves autories un espai propici per a la maduració de projectes.


Assessoraments personalitzats
Als participants amb projectes seleccionats se’ls concerten reunions amb experts segons necessitats concretes, identificades en la lectura dels projectes o en converses prèvies a la celebració d’aquelles. El perfil dels experts és divers: guionistes, consultors/es, productors/es, distribuïdors/es, commissioners, muntadors/es, agents de vendes, programadors de festivals i representants institucionals. Aquests experts, que varien depenent dels convidats professionals que aculli cada edició del festival, són escollits per la seva trajectòria i els seus interessos, per tal que la trobada sigui al més fructífera possible.

Acreditacions professionals
Als participants amb projectes seleccionats se’ls proporciona acreditació professional perquè puguin assistir a totes les projeccions del festival i a les activitats de l’Alternativa Pro.


Punts de trobada
A més de les activitats concretes per a cada projecte, s’organitzen esmorzars, vermuts i festes per poder-hi iniciar o continuar converses amb acreditats professionals del festival.


Seguiment dels projectes
Els projectes reben acompanyament fins a la seva arribada als cinemes, amb suport mitjançant notícies en xarxes socials i newsletters.

També són rellevants les reunions improvisades que organitzem entre els nostres assistents professionals, ja siguin experts o participants, gràcies al coneixement profund que tenim de les seves carreres i expectatives.


Bases de la convocatòria

Objectius
 • Promoure oportunitats de creació, producció i distribució per al cinema emergent sobre la base de la igualtat de gènere i de generació.
 • Impulsar el desenvolupament de projectes audiovisuals innovadors proporcionant eines mitjançant formacions i trobades amb professionals.
 • Donar suport, acompanyar i tutoritzar projectes de caràcter autoral i experimental en la primera fase de desenvolupament de creadors i productors.
 • Ampliar les oportunitats de negoci internacional per al sector audiovisual i cinematogràfic independent nacional.
 • Potenciar el rol de l’Alternativa com a plataforma internacional de referència per a les relacions entre professionals del cinema independent.
 • Fomentar oportunitats d'accés al mercat per a creadors i productors emergents.
 • Ampliar el camp d’acció geogràfic de l’Alternativa per consolidar i millorar la captació de talent poc visible.
Destinataris/àries
 • Directors/es
 • Guionistes
 • Productors/es
Format
 • Llargmetratge
 • Curtmetratge
 • Seriat
 • Nous formats
Fases dels projectes
 • Desenvolupament
 • Escriptura
 • Preproducció
 • Producció
 • Edició
 • Postproducció
Tipologia dels projectes
 • Ficció
 • No-ficció
 • Híbrid
 • Animació
 • Experimental
Termes i condicions
 • En el moment d’inscriure un projecte, s’estan acceptant els termes i condicions de les bases d’aquesta convocatòria.
 • La persona que inscriu el projecte declara estar en possessió dels drets del projecte i manifesta que el contingut de l’obra respecta la legislació vigent i no perjudica obres protegides ni el dret a l’honor, la intimitat i la imatge de tercers.
 • La documentació i la inscripció es poden presentar en català, castellà i anglès. Si el projecte és preseleccionat, sol·licitarem que s’ampliï o s’actualitzi la informació en anglès.
 • No hi ha una limitació quant a la quantitat de projectes que es poden presentar, però cal tramitar una inscripció per cada projecte.
 • Totes les còpies dels projectes seleccionats hauran d’incloure en els seus crèdits, un cop finalitzada la producció, el logo de participació a les activitats de Cinema Pendent 2023. També caldrà que s’hi esmentin els premis que se’ls hagin atorgat.
 • Si tens documentació per afegir, la podràs incloure en un sol document en format PDF i d’un pes màxim de 10 MB. Som conscients que la informació del teu projecte pot experimentar variacions durant el nostre procés de selecció. Si fos així, ens podràs enviar la informació actualitzada o ampliada a [email protected]. Aquestes variacions no es tindran en compte si ens envies la documentació sense indicar què s’ha afegit o modificat o si envies arxius de més de 10 MB.
 • Serà condició indispensable l’assistència del/la director/a, guionista o productor/a del projecte durant la trobada.
 • La inscripció del projecte en aquesta convocatòria implica l’acceptació de l’ús de la imatge dels participants seleccionats en material promocional.
 • L’Alternativa Professionals es reserva el dret de publicar al seu web i d’incloure en un dossier un resum del contingut dels projectes seleccionats. Els representants d’aquests projectes estan obligats a fer arribar la informació que se’ls sol·liciti en les dates que s’acordin per a l’elaboració del dossier.
 • No hi haurà un feedback dels projectes no seleccionats.
 • Caldrà abonar 12 € en concepte de taxes d'inscripció per cada projecte que participi en la trobada; aquest import no es tornarà en cap cas. Els estudiants que presentin acreditació de ser-ho o d'haver-ho estat al curs 2022-2023 tindran un 50% de descompte a la inscripció. El mateix descompte també es farà als socis i sòcies de les associacions indicades al quadre informatiu.
 • La relació dels projectes seleccionats es publicarà a l'octubre del 2023. Al setembre del 2023 es concertaran entrevistes online amb els representants dels projectes preseleccionats per acabar de decidir la selecció.
Es valorarà
 • Projectes que reflecteixin el risc artístic i la singularitat més enllà de la seva envergadura pressupostària.
 • L’originalitat de la seva història i del seu tractament narratiu.
 • L’adequació del pressupost i les fonts de finançament previstes o confirmades.
 • El fet que la persona creadora sigui jove i estigui iniciant una carrera incipient.
 • Les trajectòries professionals del/de la director/a, guionista o productor/a.
 • Si l’equip creatiu i tècnic compleix els estàndards de paritat de gènere.
 • Si el model de producció afavoreix la sostenibilitat.
 • Idiomes en què es pugui comunicar el/la director/a, guionista o productor/a.
 • La relació del projecte amb Catalunya i/o Extremadura, ja sigui per les localitzacions del rodatge, la coproducció o la participació de personal tècnic o artístic de la regió.
 • La convocatoria està tancada
 • El llistat de projectes seleccionats es notificarà el setembre de 2023
Amb el finançament de
ICAA
Next Generation
Plan de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
AC/E ACE (new)
ICEC 2 de los 3 juntos
Amb la col·laboració de
Catalan Films 2022
Novena Nube 2023
Extrem Lab 2
GAC 2023
Antaviana Films (new)
Figtree (new)
Río Bravo Cinema Studio
Music Library (new)
Kinolux (new)
Welab
MECAS
REC (new)
LABED
Delta Cafés
Adega Mayor