Cinema Pendent Convocatòria

Convocatòria de projectes

Presencial
Online

Cinema Pendent és el conjunt d’activitats que tenen lloc dins de la secció de l’Alternativa Professionals amb l’objectiu de donar suport i impulsar el desenvolupament de projectes audiovisuals i cinematogràfics de producció independent. Se celebra en el marc del Festival de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa, aprofitant la potencialitat del certamen com a plataforma per donar visibilitat a projectes originals i arriscats, a fi d’ampliar i fomentar la creació, la producció i la distribució del sector audiovisual.

Amb aquest propòsit s’organitzen un seguit d’activitats concretes per als diferents projectes, posant el focus a fomentar-ne el potencial creatiu i les vies ideals per a la seva consecució i circulació. Aquesta tasca es porta a terme amb tallers de desenvolupament, amb formació en la comunicació i exposició dels projectes davant de representants de la indústria i amb reunions prèviament acordades amb creatius, productors, agents de venda i programadors. Sense oblidar les reunions improvisades que sorgeixen del coneixements dels nostres assistents professionals, siguin experts o participants.

Tots els projectes seleccionats opten als premis de Cinema Pendent.

Cinema Pendent 2022 tindrà lloc tant online com de manera presencial al CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) entre el 18 i el 27 de novembre de 2022.


Bases de la convocatòria

Objectius
 • Promoure oportunitats de creació, producció i distribució per al cinema emergent sobre la base de la igualtat de gènere i de generació.
 • Impulsar el desenvolupament de projectes audiovisuals innovadors proporcionant eines mitjançant formacions i trobades amb professionals.
 • Ampliar les oportunitats de negoci internacional per al sector audiovisual i cinematogràfic independent nacional.
 • Potenciar el rol de l’Alternativa com a plataforma internacional de referència per a les relacions entre professionals del cinema independent.
 • Ampliar el camp d’acció geogràfic de l’Alternativa per consolidar i millorar la captació de talent poc visible.
 • Donar suport, acompanyar i tutoritzar projectes de caràcter autoral i experimental en la primera fase de desenvolupament de creadors i productors.
Destinataris/àries
 • Directors/es
 • Guionistes
 • Productors/es
Format
 • Llargmetratge
 • Curtmetratge
 • Seriat
 • Nous formats
Fases dels projectes
 • Desenvolupament
 • Escriptura
 • Preproducció
 • Producció
 • Edició
 • Postproducció
Tipologia dels projectes
 • Ficció
 • No-ficció
 • Híbrid
 • Animació
 • Experimental
Termes i condicions
 • En el moment d’inscriure un projecte, s’estan acceptant els termes i condicions de les bases d’aquesta convocatòria.
 • La persona que inscriu el projecte declara estar en possessió dels drets del projecte i manifesta que el contingut de l’obra respecta la legislació vigent i no perjudica obres protegides ni el dret a l’honor, la intimitat i la imatge de tercers.
 • La documentació i la inscripció es poden presentar en català, castellà i anglès. Si el projecte és preseleccionat, sol·licitarem que s’ampliï o s’actualitzi la informació en anglès.
 • Caldrà abonar 12 € en concepte de taxes d’inscripció per cada projecte que participi en la trobada; aquest import no es retornarà en cap cas.
 • El llistat de projectes seleccionats es notificarà el setembre de 2022.
 • No hi ha una limitació quant a la quantitat de projectes que es poden presentar, però cal tramitar una inscripció per cada projecte.
 • Totes les còpies dels projectes seleccionats hauran d’incloure en els seus crèdits, un cop finalitzada la producció, el logo de participació a les activitats de Cinema Pendent 2022. També caldrà que s’hi esmentin els premis que se’ls hagin atorgat.
 • Si tens documentació per afegir, la podràs incloure en un sol document en format PDF i d’un pes màxim de 10 MB. Som conscients que la informació del teu projecte pot experimentar variacions durant el nostre procés de selecció. Si fos així, ens podràs enviar la informació actualitzada o ampliada a [email protected]. Aquestes variacions no es tindran en compte si ens envies la documentació sense indicar què s’ha afegit o modificat o si envies arxius de més de 10 MB.
 • Serà condició indispensable l’assistència del/la director/a, guionista o productor/a del projecte durant la trobada.
 • La inscripció del projecte en aquesta convocatòria implica l’acceptació de l’ús de la imatge dels participants seleccionats en material promocional.
 • L’Alternativa Professionals es reserva el dret de publicar al seu web i d’incloure en un dossier un resum del contingut dels projectes seleccionats. Els representants d’aquests projectes estan obligats a fer arribar la informació que se’ls sol·liciti en les dates que s’acordin per a l’elaboració del dossier.
 • No hi haurà un feedback dels projectes no seleccionats.

Es valorarà
 • Projectes que reflecteixin el risc artístic i la singularitat més enllà de la seva envergadura pressupostària.
 • L’originalitat de la seva història i del seu tractament narratiu.
 • L’adequació del pressupost i les fonts de finançament previstes o confirmades.
 • El fet que la persona creadora sigui jove i estigui iniciant una carrera incipient.
 • Les trajectòries professionals del/de la director/a, guionista o productor/a.
 • Si l’equip creatiu i tècnic compleix els estàndards de paritat de gènere.
 • Si el model de producció afavoreix la sostenibilitat.
 • Idiomes en què es pugui comunicar el/la director/a, guionista o productor/a.
 • La relació del projecte amb Catalunya, ja sigui per les localitzacions del rodatge, la coproducció o la participació de personal tècnic o artístic de la regió.


Activitats dirigides als projectes seleccionats de la convocatòria de Cinema Pendent

Laboratori de desenvolupament de projectes
Directors/es, guionistes i productors/es de quatre projectes de llargmetratge documental o híbrid en fase de desenvolupament són seleccionats per participar en aquest laboratori de dos dies de durada. S’hi treballa entorn dels quatre projectes tenint-ne en compte el concepte, l’estructura, el desenvolupament narratiu i l’estil cinematogràfic. El laboratori utilitza metodologies basades en la interacció entre els participants, amb l’objectiu que autors i productors tinguin una millor comprensió del seu propi projecte i un pla de treball per al seu desenvolupament posterior.

Visionat de projectes
Se seleccionen quatre projectes en fase de muntatge per ser presentats pels seus autors/es i productors/es, i es mostren 15/20 minuts de cadascun amb subtítols en anglès. Aquest visionat és obert a tots els professionals acreditats durant el festival. Es fa una crida i es convida especialment a programadors de festivals, exhibidors, productores, distribuïdores, agents de venda i representants de fons cinematogràfics tant locals com internacionals.

IX Pitching Forum del GAC
Se seleccionarà un projecte de llargmetratge perquè rebi formació sobre com fer un bon pitch amb el qual participar en el IX Pitching Forum del GAC, Guionistes Associats de Catalunya, que se celebrarà en el marc de l’Alternativa Professionals. L’objectiu d’aquesta presentació és establir un vincle directe entre els agents de l’audiovisual per facilitar el posicionament, el desenvolupament i la producció de projectes.

Assessoraments personalitzats
Als responsables dels projectes seleccionats se’ls concerten reunions amb experts segons necessitats concretes, identificades en la lectura dels projectes o en converses prèvies a la celebració d’aquelles. El perfil dels experts és divers: guionistes, consultors/es, productors/es, distribuïdors/es, commissioners, muntadors/es, agents de vendes, programadors de festivals i representants institucionals. Aquests experts, que varien depenent dels convidats professionals que aculli cada edició del festival, són escollits per la seva trajectòria i els seus interessos, per tal que la trobada sigui al més fructífera possible.

Jornada Professional Cinema de Terror Molins
Se seleccionarà un projecte de llargmetratge perquè participi en les Jornades Professionals del Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei. Unes jornades que es plantegen com un punt de trobada entre cineastes emergents del gènere de terror i fantàstic i la indústria cinematogràfica. Inclouen dinàmiques de networking, xerrades, tallers i pitching de projectes amb l’objectiu d’oferir a les noves autories un espai propici per a la maduració de projectes.

Acreditacions professionals
Als representants dels projectes seleccionats se’ls proporciona acreditació professional perquè puguin assistir a totes les projeccions del festival i a les activitats de l’Alternativa Pro.

Punts de trobada
A més de les activitats concretes per a cada projecte, s’organitzen esmorzars, vermuts i festes per poder-hi iniciar o continuar converses amb acreditats professionals del festival.

Seguiment dels projectes
Els projectes reben acompanyament fins a la seva arribada als cinemes, amb suport mitjançant notícies en xarxes socials i newsletters.

Amb la col·laboració de
laudiovisual
ICEC
Antaviana Films (new)
Dones Visuals (new)
Catalan Films (new)
Figtree (new)
REC (new)
GAC (new)
Music Library (new)
AC/E ACE (new)
Kinolux (new)
Welab
MEDIA 17 juny 2021
MECAS