16-29 NOV. 2020
Presencial + Online

Mentoring Projects Convocatòria

Cinema Pendent és el conjunt d’activitats que organitza l’Alternativa Professionals amb l’objectiu de donar suport a projectes audiovisuals i cinematogràfics en desenvolupament. Se celebra en el marc del Festival de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa, aprofitant la potencialitat del certamen com a plataforma per a donar visibilitat al cinema independent.

Cinema Pendent comprèn el 8è Mentoring Projects (Taller de desenvolupament de projectes, assessoraments personalitzats i projeccions), el VII Pitching Forum del GAC i la IV Jornada Acció Curts de Dones Visuals. A aquestes dues s’hi accedirà per convocatòries independents, i és possible participar a totes dues sempre i quan es compleixin els requisits establerts.


8è Mentoring Projects

Mentoring Projects és l’espai que l'Alternativa Professionals dedica a impulsar la consecució de projectes en desenvolupament i ampliar les possibilitats del sector audiovisual, fomentant la creació, producció i distribució de projectes audiovisuals i cinematogràfics.

La 8a edició de Mentoring Projects tindrà lloc al CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) entre el 16 i el 22 de novembre de 2020.

La convocatòria d'aquesta edició està tancada.

Amb el suport de Catalan Films & TV


Bases de la convocatòria

Objectius
 • Promoure oportunitats de creació, producció i distribució per al cinema emergent sobre la base de la igualtat de gènere.
 • Impulsar el desenvolupament de projectes audiovisuals innovadors mitjançant la formació i les trobades amb professionals.
 • Ampliar les oportunitats de negoci internacional per al sector audiovisual independent nacional.
 • Potenciar el rol de l’Alternativa com a plataforma internacional de referència per a les relacions entre professionals del cinema independent.

Termes i condicions
 • En el moment d’inscriure un projecte, s’estan acceptant els termes i condicions de les bases d’aquesta convocatòria.
 • La persona que inscriu el projecte declara estar en possessió dels drets del projecte i manifesta que el contingut de l’obra respecta la legislació vigent i no perjudica obres protegides ni el dret a l’honor, la intimitat i la imatge de tercers.
 • S’accepten projectes en fase d’escriptura, preproducció, producció o postproducció.
 • La documentació i la inscripció es poden presentar en català, castellà i anglès. Si el projecte és preseleccionat, sol·licitarem que s’ampliï o s’actualitzi la informació en anglès.
 • Caldrà abonar 10 € en concepte de taxes d’inscripció per cada projecte que participi en la trobada; aquest import no es retornarà en cap cas.
 • El llistat de projectes seleccionats es notificarà el setembre de 2020.
 • No hi ha una limitació quant a la quantitat de projectes que es poden presentar, però cal tramitar una inscripció per cada projecte.
 • Totes les còpies dels projectes seleccionats hauran d’incloure en els seus crèdits, un cop finalitzada la producció, el logo de participació al Mentoring Projects 2020. També caldrà que s’hi esmentin els premis que se’ls hagin atorgat.
 • Si tens documentació per afegir, la podràs incloure en un sol document en format PDF i d’un pes màxim de 10 MB. Som conscients que la informació del teu projecte pot experimentar variacions durant el nostre procés de selecció. Si fos així, ens podràs enviar la informació actualitzada o ampliada a [email protected]. Aquestes variacions no es tindran en compte si ens envies la documentació sense indicar què s’ha afegit o modificat o si envies arxius de més de 10 MB.
 • Serà condició indispensable l’assistència del/la director/a o productor/a del projecte durant la trobada.
 • La inscripció del projecte en aquesta convocatòria implica l’acceptació de l’ús de la imatge dels participants seleccionats en material promocional.
 • L’Alternativa Professionals es reserva el dret de publicar al seu web i d’incloure en un dossier un resum del contingut dels projectes seleccionats. Els representants d’aquests projectes estan obligats a fer arribar la informació que se’ls sol·liciti en les dates que s’acordin per a l’elaboració del dossier.

Es valorarà
 • Projectes que reflecteixin el risc artístic i la singularitat més enllà de la seva envergadura pressupostària.
 • L’originalitat de la seva història i del seu tractament narratiu.
 • Les fonts de finançament previstes o confirmades.
 • La trajectòria professional del/de la director/a o productor/a.
 • Idiomes en què es pugui comunicar el/la director/a o productor/a.
 • La implicació del projecte amb Catalunya, ja sigui per les localitzacions del rodatge, la coproducció o la participació de personal tècnic o artístic de la regió.

Premis i activitats

Premi Antaviana
L’empresa de postproducció i efectes digitals Antaviana Films, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de projectes innovadors i ampliar les possibilitats per al sector audiovisual, atorga el premi al projecte més original i viable de tots els seleccionats. El Premi Antaviana consisteix en la masterització digital DCP de l’obra premiada, amb un valor econòmic estimat de 2.500 €.

Premio Kinolux
L’empresa Kinolux/Cinelux de serveis de lloguer d’il·luminació cinematogràfica professional atorgarà el premi a la millor fotografia del teaser d’entre els projectes seleccionats per participar en el Mentoring Projects. Aquest premi consisteix en 3.000 € en material d’il·luminació de cinema digital, disponible en el moment del rodatge per a aquella obra i dins del termini d’un any des de la concessió del premi.

Premi Music Library & SFX
Amb la voluntat de prestar el seu ajut a la producció de pel·lícules en desenvolupament, aquesta plataforma de serveis de supervisió i contingut musical atorga el Premi Music Library & SFX al projecte més interessant en el seu vessant musical. Per fer-ho, proporciona accés a tots els seus catàlegs de música de producció, així com descomptes en serveis de supervisió musical 360º a través de la seva divisió Acorde per al projecte guanyador, a més de permetre l’ús dels continguts musicals tan per al teaser com per al tràiler de la producció final. El contingut musical seleccionat tindrà llicència per a l’emissió multiplataforma a nivell mundial i sense límit temporal. El Premi Music Library & SFX té un valor estimat de 1.500 €.

Premi Non Finito
El Premi Non Finito neix amb l’objectiu d’impulsar la finalització de llargmetratges en la seva fase de postproducció de so, una de les etapes més importants en la realització d’una obra cinematogràfica, ja que soluciona molts dels possibles errors comesos en el procés de producció. El projecte seleccionat comptarà amb l’assessorament i la col·laboració per a les feines de so i mescles finals d’Alejandro Castillo, premiat muntador i mesclador de so, a Figtree Studios, sala de mescles de Barcelona amb certificació Dolby Premier. Aquest premi està valorat en 4.000 €.

Taller de desenvolupament de projectes
D’entre les obres seleccionades per al 8è Mentoring Projects, l’Alternativa Professionals escollirà quatre projectes. Els/les directors/es i productors/es d’aquestes obres participaran en un taller de desenvolupament de dos dies de durada, en què es treballarà sobre els quatre projectes seleccionats atenent al seu concepte, estructura, desenvolupament narratiu i estil cinematogràfic.
Per tal de formalitzar la seva participació en el taller, els/les representants dels projectes seleccionats hauran d’abonar una taxa de 25 € per persona en concepte d’inscripció al taller, dinars i altres trobades que organitzi l’Alternativa Professionals.

Assessoraments personalitzats amb experts i seguiment
Els projectes seleccionats participaran en reunions prèviament acordades amb assessors/es de guió, productors/es, agents de vendes i programadors/es. També es farà un seguiment de l’obra fins al moment de la seva estrena i es proporcionarà ajuda per a la difusió dels esdeveniments en què es programi.

Visionat de rough cuts
Los projectes escollits que es trobin en fase de postproducció quan se celebri el 8è Mentoring Projects podran ser seleccionats per a presentar un tall de 20 minuts de durada davant de decision-makers de la indústria cinematogràfica.

Primer Test del REC
L’Alternativa Professionals, en col·laboració amb el REC, Festival Internacional de Cinema de Tarragona, escollirà un dels projectes seleccionats en fase de postproducció perquè participi en el Primer Test. La secció Primer Test ofereix un espai per a projectes nacionals en fase de postproducció que vulguin comptar amb l’assessorament d’agents audiovisuals internacionals. L’objectiu és afavorir l’entrada al mercat internacional de les obres participants.

IV Jornada Acció Curts de Dones Visuals
Un projecte de curtmetratge dirigit per una dona serà escollit perquè participi en la sessió Pitching Acció Curts de Dones Visuals, que aquest any organitzem de nou en el marc de les activitats de l’Alternativa Professionals. El projecte escollit participarà del programa d’entrenament, pitching i sessions one-to-one que organitza Dones Visuals amb l’objectiu de crear vincles entre directores i productors/es per promoure la realització dels seus projectes.

VII Pitching Forum del GAC
Se seleccionarà un projecte de llargmetratge perquè rebi formació sobre com fer un bon pitch amb el qual participar en el VII Pitching Forum del GAC, Guionistes Associats de Catalunya, que se celebrarà en el marc de l’Alternativa Professionals. L’objectiu d’aquesta presentació és establir un vincle directe entre els agents de l’audiovisual per facilitar el posicionament, el desenvolupament i la producció de projectes.

Jornada Professional Cinema de Terror Molins
Se seleccionarà un projecte de llargmetratge perquè participi en les Jornades Professionals del Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei. Unes jornades que es plantegen com un punt de trobada entre cineastes emergents del gènere de terror i fantàstic i la indústria cinematogràfica. Inclouen dinàmiques de networking, xerrades, tallers i pitching de projectes amb l’objectiu d’oferir a les noves autories un espai propici per a la maduració de projectes.

Acreditació professional
Els/les dos/dues representants dels projectes seleccionats per al Mentoring Projects (productors/res i directors/res) rebran una acreditació professional que els proporcionarà accés a totes les activitats de l’Alternativa Professionals (pitchings, jornades, esdeveniments de networking, visionat de projectes en rough cut, etc.), i projeccions i a la videoteca (Secció Oficial Internacional, Nacional i Hall).

Informació

 • La convocatòria està tancada.
Amb la col·laboració de
Antaviana
Catalan films & TV
Figtree
Festival REC
Dones Visuals
GAC
Music Library
AC/E o ACE
Kinolux