18 - 24 novembre 2013

Auditori CCCB

16:45 Oficials
Llargmetratge: Fóra (Fora) (95')
18:45 Oficials
Llargmetratge: It's Such a Beautiful Day (És un dia tan bonic) (62')
20:15 Oficials
Llargmetratge: Das merkwürdige Kätzchen (L'estrany gatet) (72')

Teatre CCCB

12:00 Paral·leles
Petits experiments: sessió 5-8 anys (60')
16:00 Oficials
Llargmetratge: Museum Hours (Hores de museu) (106')
18:00 Paral·leles
Panorama:
Luz en los márgenes (14')
El pas del riu (89')
20:00 Oficials
Curts 3 (76')

Hall CCCB

17:30 Hall
Pantalla lliure: sessió 2 (60')
18:30 Hall
Didàctiques: Escola Popular de Cinema (45')
19:30 Hall
Selecciona: Ecos d'estranyesa (81')
21:30
Festa de lliurament de premis, música i copes
Entrada gratuïta. T'esperem!

Filmoteca de Catalunya

Sala Chomón
22:00 Paral·leles
20 anys: August: A Moment Before the Eruption
(Agost. Un moment abans de l'erupció) (72')

Filmoteca de Catalunya

Sala Laya
16:30 Paral·leles
20 anys: Topical Spanish (97')
21:30 Paral·leles
20 anys: Mes petites amoureuses (Els meus petits amors) (123')
L'Alternativa 2012 L'Alternativa 2012 L'Alternativa 2012 L'Alternativa 2012 L'Alternativa 2012 L'Alternativa 2012
pujar ^