DOCUMENTAL DE REPORTATGE

Invisible

Als anys cinquanta del passat segle XX, es produeix un punt d'inflexió en el cinema documental: entra als espais informatius de les noves emissores de televisió que estan apareixent en aquells moments. Els creadors deixen de ser cineastes i esdevenen periodistes. Perd valor el documental com a peça artística i se'n reforça el valor com a arma d'informació i de coneixement. És llavors que es fa patent una ruptura entre el concepte de documental com a herència dels corrents estilístics de la història del cinema i aquest nou gènere que se desenvolupa a les redaccions d'informatius de la televisió, el reportatge.

En aquests darrers anys d'auge del gènere, hem rebut a l'Alternativa nombrosos documentals de gran factura i interès que aborden temes socials i polítics candents. La particular evolució i enriquiment del documental de reportatge, que combina recursos expressius tècnics i artístics tant del documental històric com de la ficció per representar, analitzar, provar de entendre i mirar el món, ha estat decisiva a l'hora de programar aquesta secció.

La immigració, l'explotació de la força del treball, la preservació de la natura, la reconstrucció de la memòria, la clandestinitat o el poder de la música com a element connector i comunicador de diferents cultures son només alguns dels temes que l'Alternativa proposa en forma de documental de reportatge.

 

A Working Mom Limor Pinhasov (Israel / EUA/ BolÝvia)

Cronache basche - Euskal kronikak Matteo Scanni (ItÓlia)

Himmel auf Erden Florian Riegel (Alemanya)

Invisible Roz Mortimer (Regne Unit)

Los prˇximos pasados Lorena Mu˝oz (Argentina)

Malon 9 Kohavim Ido Haar (Israel)

 
top ^