Fitxa Film

Pantall Hall - proposa Propone

Twist
Alexia Walther
Franša / Su´ssa, 2006
MiniDV PAL (S16mm). 11min. Color


Dissabte 17
24:00h
Pantalla Hall CCCB

Sinopsis: Quatre homes ballen en un xiringuito for a de temporada. Un d’ells recorda les circumstàncies d’una derrota militar. Aquesta pel·lícula narra les històries paral·leles d’un episodi de la Guerra de les Gal·lies de Juli Cèsar i d’un resum coreografat de la història del twist.