Fitxa Film

Pantall Hall - Documents

Palabra de mujer
Soledad Vera Cambiasso
Espanya, 2007
MiniDV PAL (Video). 26min


Sinopsis: Després de la victòria electoral del FSLN a Nicaragua, lluitadores de diversos àmbits prenen la paraula per denunciar la destrucció de conquestes bàsiques per part d'un govern pretesament progressista.