Fitxa Film

Seccions Paral·leles - Paul Bush cineasta

The Cow's Drama (La drama de la vaca)
Paul Bush
Regne Unit, 1984
16mm (16mm). 38min. Blanc i negre


Divendres 23
22:00h
Audiorio CCCB

Sinopsis: Drama, del grec, "fer, actuar, representar". Una composició en la qual la història és relatada mitjançant el diàleg i l'acció i és representada amb acompanyament de gestos, maquillatge i escenografia; coma a la vida real, una obra. La història més senzilla: una vaca en un camp, un dia que passa y una seqüència d'accions simples. Un altre dia passa i les accions canvien tan sols pels esdeveniments casuals que fan un dia diferent a l'altre. Entre dia i dia, són cantades tres cançons tradicions sobre el treball, l'amor i la mort. Aquestes són també històries, però de generalització, metàfora i mites, mentre que el drama de la vaca segueix la capa superficial dels esdeveniments, l'específic.