Fitxa Film

Secciones Paralelas - Escoles de cine del mon

Padam
Jose Manuel Carrasco
Espanya, 2006
35mm (35mm). 12min. Color


Dimecres 21
11:00h
Audiorio CCCB

Escola: ECAM ([email protected]) +34915121060