Fitxa Film

Secciones Paralelas - Escoles de cine del mon

Chasse Ó puzzle (Puzzle Hunt)
Santiago Caicedo de Roux
Franša, 2006
DVcam PAL (Video). 5min. Mixta


Dilluns 19
11:00h
Audiorio CCCB

Escola: ENSAD ([email protected])