Fitxa Film

Secciones Paralelas - Escoles de cine del mon

Personne n'allumait les lampes de la salle Ó manger sombre (No-one Lit the Dark Dining Room Lamps)
Caroline Amar
Franša, 2006
Betacam (SP) PAL (Video). 11min. Mixta


Dilluns 19
11:00h
Audiorio CCCB

Escola: ENSAD ([email protected])