Fitxa Film

Secciones Paralelas - Escoles de cine del mon

Mange pas ça! (Don't Eat That!)
Aurélie Pollet
França, 2006
MiniDV PAL (Video). 7min. Mixta


Dilluns 19
11:00h
Audiorio CCCB

Escola: ENSAD ([email protected])