Fitxa Film

Secciones Paralelas - Escoles de cine del mon

Vestido nuevo (New Dress)
Sergi Pérez
Espanya,
35mm (35mm). 15min. Color


Divendres 23
11:00h
Audiorio CCCB

Escola: ESCAC - Escándalo Films ([email protected]) +34.933248880