Fitxa Film

Secciones Paralelas - Escoles de cine del mon

Dilemma
Johannes Ziebandt
Alemanya, 2005
MiniDV PAL (Video). 2min. Color


Dilluns 19
11:00h
Audiorio CCCB

Escola: Bauhaus-Universitšt Wiemar ([email protected]) +49.3643583377