Fitxa Film

Secciones Paralelas - Escoles de cine del mon

Fischli Sexy
Ronny Peinelt
Alemanya, 2005
MiniDV PAL (Video). 1min. Color


Dilluns 19
11:00h
Audiorio CCCB

Escola: Bauhaus-Universitšt Wiemar ([email protected]) +49.3643583377