Fitxa Film

Secciones Paralelas - Escoles de cine del mon

Schmalfilmfreunde (Super-8 Friends)
Florian Wehking
Alemanya, 2006
MiniDV PAL (Super 8mm). 12min. Color


Dijous 22
11:00h
Audiorio CCCB

Escola: Bauhaus-Universitšt Wiemar ([email protected]) +49.3643583377