16-29 NOV. 2020
Presencial + Online
Mentoring projects

La casa natal es el color primero

Sinopsi

El quintet de cordes en do major de Schubert marca l’existència de Benigno. Cada moviment acompanya un moment del seu dia, i ens va descobrint les passions i les emocions d’aquest personatge humil i incomprès a la fi de la seva vida.

Bio/Filmo

David Baute fa quinze anys il·lumina amb la llum del cinema documental aquells baguls i armaris en què les famílies guarden els seus secrets amb la intenció d’oblidar-los. Les seves obres —com ara Los hijos de la nube (2000), Rosario Miranda (2002), Somos todos (2004), Canarias, crónicas de un drama (2006), ELLA(s) (2011), La murga (2014) i Milagros (2017)— són una declaració d’intencions de mirar el món amb honestedat entorn de diferents temes, com per exemple, la migració, el maltractament, la música popular i la discapacitat intel·lectual.