11-17 NOV. 2019
Hall

Enfoca

Explotació i tràfic de persones migrants a l’Europa del segle XXI

Seguint el fil de Hall Enfoca 2017, proposem centrar aquesta secció en la vulneració de drets i en les situacions de servitud —i fins i tot d’esclavatge—que afronten les persones migrants a l’Europa d’avui, com a conseqüència de la Llei d’Estrangeria i el racisme institucionalitzat.

El tràfic de persones amb ànim d’explotació constitueix l’esclavatge del segle XXI. Hi ha milions de persones —el 80% de les quals són dones i nenes—víctimes d’aquest negoci clandestí, el tercer per darrere dels tràfics d’armes i drogues. En el cas del tràfic amb ànim d’explotació sexual, a Espanya és un fenomen clarament vinculat a la immigració.

També pateixen situacions de vulnerabilitat extrema les treballadores de la llar, els jornalers de la indústria agroalimentària i, més recentment, els repartidors. No cal anar fins a Líbia per trobar els nous esclaus del segle XXI: són als carrers i les cases de les nostres ciutats o al camp del poble del costat…

Enfoca. Sessió 1 14/11 (45’) - 17.30 h

Enfoca. Sessió 2 14/11 (90’) - 18.15 h

Enfoca. Sessió 3 14/11 (75’) - 19.45 h

Enfoca. Sessió 4 14/11 (60’) - 21 h

Amb la col·laboració de
laudiovisual
La Ròtula
Càmeres i Acció
Son et Lumière
Ladybirds Films
Ruelle
Mujeres Palante
Za Lab