16-22 novembre 2015

L'Alternativa Hall

Hall Didàctiques

Iniciatives que treballen amb la formació audiovisual com a eina de coneixement, reflexió i denúncia. A través de col·loquis i projeccions presentarem tres projectes creats amb vídeo participatiu però des de perspectives i contextos diferents.

Sessió 1: Connectats Coop (45') 17/11 17.30 h

Amb seu a Barcelona, Connectats SCCL es dedica al disseny i gestió de programes educatius, processos d'intervenció i interacció social i projectes de creació audiovisual. Les seves accions s'adeqüen a circumstàncies concretes des de la creativitat i la suma de disciplines, estimulen la producció de coneixement compartit, impulsen possibilitats de diàleg i generen noves formes de convocatòria i participació.

Presentació: Florencia Aliberti, Sílvia Subirós, Diego Salazar (Connectats SCCL)

Amb la col·laboració de:

Sessió 2: Cinema en curs (45') 20/11 18.15 h

Cinema en curs és un programa de pedagogia del cinema amb dos objectius prioritaris: formar espectadors sensibles, actius i autònoms, que s'interessin i gaudeixin de manifestacions cinematogràfiques i culturals diverses, i ajudar-los a desenvolupar les potències pedagògiques de la creació cinematogràfica a l'escola i l'institut. El programa es va iniciar el 2005 a Catalunya i actualment també es desenvolupa a Galícia, Madrid, l'Argentina, el Brasil i Xile. Es duen accions puntuals també a Portugal i Croàcia.

Presentació: Núria Aidelman, Laia Montañà

Amb la col·laboració de:

Sessió 3: Festival MiTS (60') 21/11 17 h

L'Asociación Cultural Finmatun és un col·lectiu de creadors que, des del 2006, desenvolupa accions de creació, dinamització social i producció artística amb persones privades de llibertat o en contextos socialment desfavorables. Realitza des de fa 3 anys a Barcelona el Festival MiTS, un espai de difusió, debat i interrelació. Sense deixar de banda el gaudi estètic-artístic de la dansa i del vídeo, mitjans estètics i expressius molt potents, també ens obre les portes per preguntar-nos com a societat de forma activa i participativa.

Presentació: Jordi Cortés i Liant la Troca (acció ballada), Esteban Crucci

Amb la col·laboració de: