Razglednice (Postals)

Nika Autor

País: Eslovènia
Any: 2010
Format: Digital
Durada: 9 min
Imatge: Color
Idioma: Sense diàlegs

Sinopsi

Una vivisecció en càmera lenta de les absurditats a què s'enfronten les persones migrants en la transició des del Tercer Món als països del Segon o Primer Món. Un examen de les complexitats de les relacions exteriors a les fronteres de la Unió Europea.