18 - 24 novembre 2013

Auditori CCCB

11:00 - 13:00 Activitats
Seminari Escoles: La realitat dibuixada
17:00 Oficials
Llargmetratge: 36 (68')
18:30 Oficials
Llargmetratge: A Batalha de Tabatô (La batalla de Tabatô) (83')
20:15 Oficials
Llargmetratge: Das merkwürdige Kätzchen (L'estrany gatet) (72')
22:00 Paral·leles
20 anys: Mercado de futuros (Mercat de futurs) (110')

Teatre CCCB

16:45 Oficials
Curts 3 (76')
18:30 Paral·leles
Panorama:
El vacío (El buit) (13')
El invierno de Pablo (L'hivern de Pablo) (76')
20:15 Oficials
Llargmetratge: Partes de una familia (Parts d'una família) (83')
22:00 Oficials
Llargmetratge: Museum Hours (Hores de museu) (106')

Hall CCCB

17:30 Hall
Didàctiques: Escola Àngel Baixeras (30')
18:00 Hall
Selecciona: A les armes! 2 (50')
19:00 Hall
Escoles de cinema: sessió 2 (60')
20:00 Hall
Selecciona: A flor de frame (48')
21:00 Hall
21:45 Hall
Convida: Your Lost Memories (62')
23:00 Hall
Selecciona: Rieu, rieu, maleïts! (38')

Sala Raval CCCB

19:00 Activitats

Filmoteca de Catalunya

Sala Laya
18:30 Paral·leles
20 anys: Poliţist, Adjectiv (Policia, adjectiu) (115')
21:30 Paral·leles
20 anys: Hukkle (78')

Institut Francès
de Barcelona

19:00 Paral·leles
20 anys: La Rencontre (L'encontre) (75')
20:30 Paral·leles
20 anys: L'Argent (Els diners) (85')
L'Alternativa 2012 L'Alternativa 2012 L'Alternativa 2012 L'Alternativa 2012 L'Alternativa 2012 L'Alternativa 2012
pujar ^