11 - 19 novembre 2011

Pantalla Hall

Didàctiques de la imatge

Un pas endavant, un pas enrere
Joan Talens
Espanya, 2011
DV (DVCAM - MiniDV) PAL | 1min. | Sense diàlegs


Muntatge: María Romero

.

Sinopsis

Pessimisme. El món està establert així; les coses són com són. La història es repeteix. Uns a dalt, uns altres a baix. Potser sigui aquesta la condició humana, ja que, en realitat, aquest caos és l'ordre de les coses.