11 - 19 novembre 2011

Pantalla Hall

Didàctiques de la imatge

La tierra no es de nadie. ¿Cuándo deja uno de ser inmigrante? (La terra no és de ningú. Quan deixem de ser immigrants?)
José González Morandi
Espanya, 2010
DV (DVCAM - MiniDV) PAL | 2min. | Castellà

.

Sinopsis

Pessimisme. El món està establert així; les coses són com són. La història es repeteix. Uns a dalt, uns altres a baix. Potser sigui aquesta la condició humana, ja que, en realitat, aquest caos és l'ordre de les coses.