Masterclass. Polifàgies: festivals - crítica. Lluís Miñarro

Lluís Miñarro

Una de les figures més importants de la renovació del cinema contemporani a Espanya, el productor Lluís Miñarro, impartirà a l'Alternativa una masterclass en què parlarà de la importància dels festivals i de la crítica cinematogràfica per fer visible un cinema d’autor arriscat.

“La saturació d’informació, la caiguda dels circuits tradicionals d’exhibició, l’accessibilitat de les noves tecnologies i els nous hàbits de consum de cinema de manera fragmentada –i sense ritual– han accelerat l’eclosió de festivals i mostres cinematogràfiques. S’ha creat una nova dinàmica d’accés a pel·lícules que difícilment arribaran a altres canals de forma regular.

Aquest panorama incideix també en les noves lleis de protecció del cinema (vàlides per a Europa i els països occidentalizats), que tindran en compte els circuits alternatius en el moment de computar els ajuts en funció dels espectadors.

Dins de l’atomització que suposa tot plegat, quina serà la funció de la crítica? Quedarà centrada en l’anàlisi dels productes més comercials o, per contra, tendirà a l’especialització? I els festivals? Prevaldrà l’esdeveniment o el rigor en la selecció?”

Lluís Miñarro. Productor i director de cinema.

Amb la col·laboració de CI&VI.

17 novembre, de 19 a 21 h.
Sala Mirador del CCCB. Montalegre, 5. 08001 Barcelona

Dirigida a professionals i estudiants. Preu: 10 €

Aforament limitat. Inscripció prèvia
Informació: Patricia Sánchez. Tlf.: 93 481 57 79