Seccions Paral·leles

Basilio Martín Patino

La programació de les Seccions Paral·leles de l'Alternativa és, un any més, una finestra oberta a diferents punts cardinals en el temps i l’espai a fi de mostrar obres del millor cinema independent internacional: veus i escriptures originals, creatives i compromeses que són expressió de tota la riquesa estètica i cultural que ha aportat aquest cinema al llarg de la història.

Produccions de creadors joves al costat de retrospectives, homenatges i films de cinematografies poc conegudes han apropat el públic de Barcelona a formes artístiques i pràctiques creatives que permeten desenvolupar la capacitat crítica, que són una eina, un mitjà de transformació per intervenir en el nostre entorn mental i que deixen volar el nostre imaginari.

Per damunt de tot, aquestes seccions presenten una visió àmplia de treballs que trenquen les convencions a favor de la recerca d’una escriptura personal i d’una llibertat creadora. Un cinema que continua essent –i ara més que mai– una important arma, un camí que mostra altres valors i actituds al marge del discurs oficial.