Escoles de cine del món. Projeccions

Escoles de cine
The Last Drag
The Last Drag
Sergi Solé Pascual
Espanya, 2008
DVD | 4min. | Color
Producció: 9zeros de Barcelona ([email protected])
 
9zeros de Barcelona
L’objectiu de 9zeros és aconseguir que l’alumne tingui la base conceptual suficient per ser capaç de fer servir les tècniques d’animació com a eines d’expressió artística i no solsament com a simples tècniques.