Seccions Paral·leles

Sonia Herman

Les Seccions Paral·leles ens permeten donar a conèixer el cinema independent internacional des d’una perspectiva a la vegada actual i històrica, posant de relleu la seva originalitat, les seves convergències i contradiccions i el seu qüestionament constant i trencador del llenguatge dominant. Aquestes seccions pretenen mostrar a l’espectador tota la riquesa estètica i cultural que ha aportat aquest cinema al llarg de la història.

Per això, en aquestes seccions es mostra la producció dels creadors joves junt a retrospectives, homenatges, presentacions de films desconeguts de creadors plenament consagrats i obres de cinematografies poc conegudes, però que aporten múltiples veus i representacions del món que motiven i enriqueixen el nostre imaginari.

Per sobre de tot, aquestes seccions presenten al públic una àmplia visió de treballs que trenquen les convencions a la recerca d’una escriptura personal i una llibertat creadora. Un cinema que continua essent i, ara més que mai, una important arma, una finestra que mostra altres valors i actituds al marge del discurs oficial.