Documents

Pantall Hall
To Have or Not to Have
To Have or Not to Have (Tenir o no tenir)
Anniken Hoel
Noruega, 2008
MiniDV (PAL) (Super 8mm). 1min. Color. SD
Producció: Anniken Hoel, anniken.hoel@gmail.com, +47 91563233
Fotografia: Anniken Hoel
Muntatge: Anniken Hoel
 
 
Sinopsis: Per a alguns de nosaltres, la vida és una dansa damunt d’una corda fluixa...